Osnovne informacije
Zašto studirati mehatroniku?

Mehatronika je interdisciplinarna oblast inženjerstva koja je izgrađena na klasičnim disciplinama: mašinstvo, elektrotehnika/elektronika i informatika.

Mehatronika je nova tehnologija orijentisana ka budućnosti. U mnogim oblastima inženjerstva se danas dešava drastična promjena. U mašinstvu elektrotehnika/elektronika i informacione tehnologije sve više utiču na tradicionalne metode i načine rada. Brojni tehnički problemi se danas mogu riješiti samo kroz multidisciplinarni pristup. Tradicionalno izučavanje oblasti mašinstva i elektrotehnike davalo bi nedovoljna znanja različitim strukama pri realizaciji savremenih i složenih sistema koji se sreću u praksi. Kombinacijom naučnih disciplina mašinstva, elektronike, softverskog inženjerstva i upravljanja, postiže se jednostavnost, ekonomičnost, pouzdanost i prilagodljivost mašinskih sistema.

Prema tome, u cilju prevazilaženja mnogih tehničkih izazova budućnosti moraju se prevazići tradicionalne granice u inženjerstvu i zakoračiti na novu tehnološku teritoriju. To znači, između ostalog, okrenuti se mehatronici.

Kao "nova" tehnologija, mehatronika ujedinjuje elemente tradicionalnih disciplina mašinstva, elektrotehnike i informatike. Ona podržava interdisciplinarni rad i multidisciplinarna razmišljanja. Mehatronika podstiče na taj način željeni sinergijski efekat u rešavanju sve složenijih zadataka.

Mehatronika će u budućnosti postati još važnija disciplina kada će rastuća globalizacija i savremeno potrošačko tržište tražiti proizvode i usluge najboljeg kvaliteta, jer će samo najbolji proizvodi ''preživjeti'' na tržištu. Dakle, mehatronika postaje područje koje će povezivati tehnologiju, obrazovanje i stečena iskustva u praksi.

Mehatronika znači novu generaciju inteligentnih mašina i tehničkih sistema za kojima zahtjevi tržišta zemalja u tranziciji neprestano rastu. Budućnost mehatronike je osigurana u industriji, a razvoj industrije zahtijeva obrazovanje. Mehatronika je potrebna u svim granama privrede, kako pri razvoju tako i pri održavanju mašinskih sistema, pa je neophodno obrazovati i neprekidno edukovati inženjere koji će posjedovati znanja iz većeg broja naučnih disciplina, koje treba da objedinjuje mehatroničar, radi optimalnog rešenja određenog proizvodnog problema.

Kaže se da mehatronika vrši tihu revoluciju kao odgovor na savremene trendove. Mehatronika je postala neophodna za uspješnu inovaciju high tech” proizvoda. Na primjer, 90% današnjih inovacija kod automobila se odnosi na mehatroničke sisteme. Isto tako, savremeni medicinski uređaji, „pametne kuće“, sistemi za prečišćavanje i desalinizaciju vode, uređaji, mašine i proizvodni sistemi u prehrambenoj, hemijskoj, petrohemijskoj i metaloprerađivačkoj industriji,  montažne linije, savremeni uređaji u domaćinstvu, komjuterski uređaji, kopir mašine, kamere i foto aparati itd. itd., su mehatronički proizvodi.

 

Razlozi za obrazovanjem u datoj oblasti:

Zadatak akademskog master studijskog programa Mehatronika je omogućavanje daljeg obrazovanja i usavršavanja u oblasti mehatronike kao novog obrazovnog profila kome se posebna pažnja posvećuje u Evropi i svijetu. To je za Univerzitet Crne Gore i visokoškolsko obrazovanje u Crnoj Gori veoma značajno, jer se pokriva veoma važna i savremena oblast obrazovanja. Na taj način bi se pratila profilacija savremenog obrazovanja u državama sa razvijenom industrijom, što je od suštinske važnosti posebno za države u razvoju.

Na akademskom interdisciplinarnom studijskom programu Mehatronika studenti uče neophodne principe mašinstva, elektrotehnike, softvera, instrumentacije i upravljačkog inženjerstva i stiču praktično iskustvo u posebno pripremljenoj Laboratoriji za mehatroniku, kao i u drugim laboratorijama na Mašinskom i Elektrotehničkom fakultetu.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.