Obavještenja - Medicinski fakultet


Medicinski fakultet -   15.10.2021
  OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA
Medicinski fakultet -   12.10.2021
  Odluka da se zbog MIMS-a nece odrzavati nastava
Medicinski fakultet -   28.09.2021
  PODJELA UCG&EYCA KARTICA BRUCOŠIMA
Medicinski fakultet -   27.09.2021
  Raspored predavanja iz Prve pomoci
Medicinski fakultet -   20.09.2021
  Raspored predavanja iz Hirurgije
Medicinski fakultet -   09.09.2021
  Pravilnik o kriterijumima za imenovanje eksperata
Medicinski fakultet -   23.07.2021
  Obavjestenje o kolektivnom godisnjem odmoru
Medicinski fakultet -   29.06.2021
  Komisija za ocjenu doktorske disertacije
Medicinski fakultet -   19.02.2021
  Raspored praktične nastave - Pedijatrija
Medicinski fakultet -   19.02.2021
  Raspored praktične nastave - Hirurgija
Medicinski fakultet -   17.02.2021
  Raspored prakticne nastave - Interna medicina
Medicinski fakultet -   17.02.2021
  Raspored prakticne nastave - Klinicka propedevtika
Medicinski fakultet -   16.02.2021
  Klinički staž - Interna medicina
Medicinski fakultet -   14.02.2021
  Predavanja - Hirurgija
Medicinski fakultet -   10.02.2021
  Tumačenje Centra za doktorske studije
Medicinski fakultet -   08.02.2021
  Raspored studenata - Klinički staž
Medicinski fakultet -   03.02.2021
  Akademski inetgritet
Medicinski fakultet -   01.02.2021
  Plaćanje naknade za studiranje u ratama
Medicinski fakultet -   31.12.2020
  Obavještenje o novogodišnjim i bozićnim praznicima
Medicinski fakultet -   18.12.2020
  Obavještenje za studente doktorskih studija
Medicinski fakultet -   07.12.2020
  Obavještenje za sve studente doktorskih studija
Medicinski fakultet -   07.12.2020
  Pravila doktorskih studija
Medicinski fakultet -   10.11.2020
  Obavještenje o odlaganju naučne tribine

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9