Obavještenja - Medicinski fakultet


Medicinski fakultet -   21.06.2022
  Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu
Medicinski fakultet -   15.02.2022
  Nastavni plan i ECTS katalozi Farmacija
Medicinski fakultet -   15.02.2022
  Nastavni plan i ECTS katalozi Stomatologija
Medicinski fakultet -   15.02.2022
  Nastavni plan i ECTS katalozi Medicina
Medicinski fakultet -   14.02.2022
  Nastavni plan i ECTS katalozi Doktorske studije
Medicinski fakultet -   12.02.2022
  Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije
Medicinski fakultet -   11.02.2022
  Obavjestenje PR Centra UCG
Medicinski fakultet -   10.02.2022
  Raspored predavanja iz Hirurgije
Medicinski fakultet -   08.02.2022
  Evidencija o uplatama medijima za 2021. godinu
Medicinski fakultet -   20.01.2022
  Obavjestenje za apsolvente
Medicinski fakultet -   12.01.2022
  Obavještenje iz Fizičke hemije i Koloidne hemije
Medicinski fakultet -   28.12.2021
  Erasmus + projekti
Medicinski fakultet -   22.12.2021
  Dopis generalne sekretarke UCG
Medicinski fakultet -   15.12.2021
  Svečana dodjela diploma
Medicinski fakultet -   15.12.2021
  Obavjestenje za studentske doktorskih studija
Medicinski fakultet -   15.12.2021
  Obavjestenje za studentske doktorskih studija
Medicinski fakultet -   15.12.2021
  Dopis generalne sekretarke UCG
Medicinski fakultet -   10.12.2021
  VAKCINE PROTIV COVID-19 – ŠTA SMO NAUČILI DO SADA
Medicinski fakultet -   03.12.2021
  Obavjestenje za studentske doktorskih studija
Medicinski fakultet -   02.12.2021
  Obavjestenje za apsolvente

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 9