GRAĐANSKO PRAVO - PRAVO SVOJINE

Obavjestenje

30.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Online predavanje

28.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Online predavanje

27.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Uvid u testove

22.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Rezultati kolokvijuma

21.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Rezultati kolokvijuma

21.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Online predavanje 21.12.

18.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Online predavanje

07.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Online predavanje

06.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Odlaganje popravnog kolokvijuma

05.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Odlaganje popravnog kolokvijuma

05.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Uvod u građansko pravo - kolokvijum

02.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Termini - popravni kolokvijum

02.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Termini popravnog kolokvijuma - Uvod u građansko pravo

02.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Stvarno pravo - Online predavanje

30.11.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Online predavanje

29.11.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Online predavanje

16.11.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Online predavanje

15.11.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Online predavanje

09.11.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Ispit iz Uvoda u Gradjansko i Stvarno pravo (odlaganje) - STARI PROGRAM

08.11.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

ZOOM predavanje

06.11.2020


- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Uvod u gradjansko pravo - septembarski rok rezultati

23.09.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Stvarno pravo - septembarski ispitni rok

23.09.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Stvarno pravo - obavjestenje

17.07.2020


- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Uvod u građansko pravo - Obavjestenje

16.07.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Online konsultacije

23.05.2020


- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Online nastava

10.05.2020


- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Online nastava

03.05.2020


- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Online nastava

26.04.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Stvarno pravo - kolokvijum

21.04.2020


- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Online nastava

18.04.2020


- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Online nastava

13.04.2020


- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Uvod u gradjansko pravo PG - nastavni materijal

01.04.2020


- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Prezentacije - 30.03.2020 10:58

30.03.2020


- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Prezentacije - 23.03.2020 10:23

23.03.2020


- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Odlaganje vježbi - 21.02.2020 08:43

21.02.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Stvarno pravo - obavjestenje

10.02.2020


- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Uvod u gradjansko pravo - septembarski rok

19.09.2019


- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Termin zavrsnog ispita - 08.06.2018 13:27

08.06.2018


- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

ECTS - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO 2017

14.02.2018


- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Uvod u gradjansko pravo - termini popravnog zavrsnog ispita

29.01.2018