Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA MUGOŠA1x7
96B+49P
NEVZETA TRUBLJANIN1x7
96B+49P
MILICA STANIŠIĆ1x7
96B+49P
MILICA KOSOVIĆ-PERUTOVIĆ.5x7
96B+49P
MIA STANKOVIĆ.5x7
96B+49P
ZORICA LEKA1.5x1
96B+49P
VLATKO KASTRATOVIĆ1.5x1
96B+49P

Bodovi sa testa i domaćih zadataka - organski dio

Bodovi sa domaćih zadataka

Termin testa

Predaja domaćeg zadataka II

Drugi domaći zadatak

Predaja domaćeg zadataka

2. domaći zadatak

Slajdovi sa predavanja P4

1. domaci zadatak

Slajdovi sa predavanja 1 i 2

Informacije i plan rada