Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Termin ispita iz Hemije u dopunskom septembarskom roku

19.09.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Rezultati Popravnog Kolokvijuma iz Organske hemije (Hemija II dio)

25.12.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Termin Kolokvijum Organska hemija

11.12.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Termini za 1. kolokvijum iz Hemije

01.11.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Raspored grupa za završni ispit iz Hemije

22.01.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Rezultati Popravnog Kolokvijuma iz Organske hemije (Hemija II dio)

16.01.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Rezultati popravnog 1 kolokvijuma

16.01.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Popravni Kolokvijum iz Organske hemije (Hemija II dio)

09.01.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Rezultati 1. kolokvijuma iz Hemije

14.11.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Obavještenje za 1. kolokvijum

03.11.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

2. domaći zadatak iz Hemije za studente BTF-a

31.10.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

!. domaći zadatak iz hemije

18.10.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Slajdovi sa predavanja: Osnovni hem zakoni, mol, supstance, smješe

17.10.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Slajdovi sa predavanja . Struktur aatoma i PSE

17.10.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Slajdovi sa predavanja:Hem veza i struktura molekula

17.10.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Slajdovi sa predavanja: Rastvori

17.10.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

ECTS katalog

05.10.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Pregled radova

13.09.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Rezultati ispita iz Hemije u avgustovskom roku

12.09.2017