Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   10.02.2021
  Rezulttai popravnog ispita
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   06.02.2021
  Termin Popravnog završnog ispita iz Hemije
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   27.01.2021
  Rezultati Završnog ispita iz Hemije; biljna proizvodnja, animalna proizvodnja, stočarstvo
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   22.01.2021
  Termin Završnog ispita iz Hemije
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   08.01.2021
  Termin popravnog kolokvijuma iz Hemije (organski dio)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   30.12.2020
  Bodovi sa testa i domaćih zadataka - organski dio
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   29.12.2020
  Rezultati kolokvijuma - Hemija-organski dio - Biljna proizvodnja proizvodnja
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   28.12.2020
  Bodovi sa domaćih zadataka
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   27.12.2020
  Termin testa
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   24.12.2020
  Termin Kolokvijuma iz Hemije (organski dio)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   17.12.2020
  Predaja domaćeg zadataka II
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   14.12.2020
  Drugi domaći zadatak
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   09.12.2020
  Predaja domaćeg zadataka
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   08.12.2020
  Online vježbe
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   02.12.2020
  Domaći zadatak I
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   01.12.2020
  Online vježbe
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   25.11.2020
  Online vježbe
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   15.11.2020
  Vježbe iz Hemije - organski dio
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   22.09.2020
  Rezultati, Septembarski rokovi, Hemija - Biljna proizvodnja, Animalna proizvodnja i stočarstvo
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   08.09.2020
  Rezultati Ispita Hemija, septembarski rok, Biljna proizvodnja i animalna proizvodnja
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   05.02.2020
  Rezultati ispita
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   23.01.2020
  Hemija, Rezultati Ispita, BTI
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   26.12.2019
  Dodatni termin za Popravni Kolokvijum iz organske hemije
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   24.12.2019
  Rezultati Kolokvijuma iz Organske hemije za studente BTI
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   23.12.2019
  Rezultati testa
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   22.12.2019
  Nadoknada i ovjera vježbi
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   15.12.2019
  Termin testa
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   10.12.2019
  Termin Kolokvijuma Organska hemija
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   09.12.2019
  II domaći zadatak
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   02.12.2019
  zamjena termina hemija - matematika
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   25.11.2019
  Osvojeni bodovi nakon popravnog kolokvijuma
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   23.11.2019
  Domaći zadatak
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   13.11.2019
  Praktikum iz Organske hemije
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   12.11.2019
  Termin za popravni prvi kolokvijum
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   08.11.2019
  Rezultati 1. kolokvijuma
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   08.11.2019
  Nadoknada neodradjenih vježbi
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   04.11.2019
  Raspored za polaganje prvog kolokvijuma
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   01.11.2019
  Laboratorijski test iz hemije
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   28.10.2019
  Rezultati 1. domaćeg zadatka
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   16.10.2019
  Nadoknada termina predavanja od 29.10.2019.g.
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   19.09.2019
  Termin ispita iz Hemije u dopunskom septembarskom roku
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   25.12.2018
  Rezultati Popravnog Kolokvijuma iz Organske hemije (Hemija II dio)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   11.12.2018
  Termin Kolokvijum Organska hemija
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   01.11.2018
  Termini za 1. kolokvijum iz Hemije
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   22.01.2018
  Raspored grupa za završni ispit iz Hemije
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   16.01.2018
  Rezultati Popravnog Kolokvijuma iz Organske hemije (Hemija II dio)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA -   16.01.2018
  Rezultati popravnog 1 kolokvijuma

1 | 2