Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Rezultati, Septembarski rokovi, Hemija - Biljna proizvodnja, Animalna proizvodnja i stočarstvo

22.09.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Rezultati Ispita Hemija, septembarski rok, Biljna proizvodnja i animalna proizvodnja

08.09.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Rezultati ispita

05.02.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Hemija, Rezultati Ispita, BTI

23.01.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Rezultati Popravnog Kolokvijuma iz Organske hemije (Hemija II dio) i Osvojeni poeni iz Hemije do Ispita

31.12.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Dodatni termin za Popravni Kolokvijum iz organske hemije

26.12.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Rezultati Kolokvijuma iz Organske hemije za studente BTI

24.12.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Rezultati testa

23.12.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Nadoknada i ovjera vježbi

22.12.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Termin testa

15.12.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Termin Kolokvijuma Organska hemija

10.12.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

II domaći zadatak

09.12.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

zamjena termina hemija - matematika

02.12.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Osvojeni bodovi nakon popravnog kolokvijuma

25.11.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Domaći zadatak

23.11.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Praktikum iz Organske hemije

13.11.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Termin za popravni prvi kolokvijum

12.11.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Rezultati 1. kolokvijuma

08.11.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Nadoknada neodradjenih vježbi

08.11.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Raspored za polaganje prvog kolokvijuma

04.11.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Laboratorijski test iz hemije

01.11.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Rezultati 1. domaćeg zadatka

28.10.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Nadoknada termina predavanja od 29.10.2019.g.

16.10.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Termin ispita iz Hemije u dopunskom septembarskom roku

19.09.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Rezultati Popravnog Kolokvijuma iz Organske hemije (Hemija II dio)

25.12.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Termin Kolokvijum Organska hemija

11.12.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Termini za 1. kolokvijum iz Hemije

01.11.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Raspored grupa za završni ispit iz Hemije

22.01.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Rezultati Popravnog Kolokvijuma iz Organske hemije (Hemija II dio)

16.01.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Rezultati popravnog 1 kolokvijuma

16.01.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Popravni Kolokvijum iz Organske hemije (Hemija II dio)

09.01.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Rezultati 1. kolokvijuma iz Hemije

14.11.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Obavještenje za 1. kolokvijum

03.11.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

2. domaći zadatak iz Hemije za studente BTF-a

31.10.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

!. domaći zadatak iz hemije

18.10.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Slajdovi sa predavanja: Osnovni hem zakoni, mol, supstance, smješe

17.10.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Slajdovi sa predavanja . Struktur aatoma i PSE

17.10.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Slajdovi sa predavanja:Hem veza i struktura molekula

17.10.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Slajdovi sa predavanja: Rastvori

17.10.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

ECTS katalog

05.10.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Pregled radova

13.09.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-HEMIJA

Rezultati ispita iz Hemije u avgustovskom roku

12.09.2017