MIKROBIOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ1x4
61B+8P
IGOR PAJOVIĆ3x1
61B+8P
1x4
61B+8P