Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   22.06.2021
  rezultat popravnog zavrsnog ispita i ukupan uspjeh - 22.06.2021 10:56
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   09.06.2021
  Rezultati - 09.06.2021 23:02
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   24.05.2021
  rezultati popravnog kolokvijuma II (i svi bodovi osvojeni do 24.05.2021. 23:20)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   11.05.2021
  rezultati kolokvijuma II (i svi bodovi osvojeni do 11.05.2021.)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   16.04.2021
  obavjestenje - 16.04.2021 22:32
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   09.04.2021
  poziv za 08 predavanje - 09.04.2021 12:00
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   30.03.2021
  rezultati I kolokvijuma i 1. testa - 30.03.2021 00:09
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   23.03.2021
  I kolokvijum i 1. test - 23.03.2021 18:05
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   20.03.2021
  06 predavanje - 20.03.2021 12:10
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   12.03.2021
  poziv za 05 predavanje - 12.03.2021 10:57
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   08.03.2021
  Plan rada za naredne tri nedjelje - 08.03.2021 12:26
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   26.02.2021
  03 predavanje (01.03.2021.) - 26.02.2021 12:38
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   21.02.2021
  02 Predavanje 22.02.2021. - 21.02.2021 00:04
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   14.02.2021
  Predavanja 15.02.2021. - 14.02.2021 10:43
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   21.09.2020
  rezultati - Septembar 2020 - 21.09.2020 10:57
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   05.09.2020
  rezultati popravnog ispita - 05.09.2020 09:36
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   30.06.2020
  Popravni zavrsnog ispita - rezultati - 30.06.2020 12:22
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   22.06.2020
  Zavrsni ispit - rezultati - 22.06.2020 12:08
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   27.05.2020
  Zavrsni ispit - informacije - 27.05.2020 13:41
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   21.05.2020
  Rezulati Kolokvijuma II - Rezultati u toku semestra - 21.05.2020 17:32
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   10.05.2020
  Kolokvijum II Mikrobiologija - 10.05.2020 23:16
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   29.04.2020
  Rezultati Kolokvijum I i Test 1 - 29.04.2020 13:51
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   26.04.2020
  IZMJENA VREMENA POCETKA Kolokvijuma I - 26.04.2020 22:00
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   20.04.2020
  Kolokvijum I - 20.04.2020 23:42
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   13.04.2020
  Obavjestenje i domaci 08 - 13.04.2020 00:22
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   05.04.2020
  Predavanje 07 - 05.04.2020 18:05
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   01.04.2020
  Obaveza prijave na moodle platformu - 01.04.2020 16:57
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   29.03.2020
  Predavanje 06 - 29.03.2020 21:15
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   23.03.2020
  Predavanje 05 i Vjezbe 06 i 07 - 23.03.2020 12:33
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   11.02.2020
  Skripta - vježbe - 11.02.2020 19:10
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA -   07.03.2018
  Informacija o terminu za konsultacije, Mikrobiologija - 07.03.2018 08:35