Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA

rezultati - Septembar 2020 - 21.09.2020 10:57

21.09.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA

rezultati popravnog ispita - 05.09.2020 09:36

05.09.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA

Popravni zavrsnog ispita - rezultati - 30.06.2020 12:22

30.06.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA

Zavrsni ispit - rezultati - 22.06.2020 12:08

22.06.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA

Zavrsni ispit - informacije - 27.05.2020 13:41

27.05.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA

Rezulati Kolokvijuma II - Rezultati u toku semestra - 21.05.2020 17:32

21.05.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA

Kolokvijum II Mikrobiologija - 10.05.2020 23:16

10.05.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA

Rezultati Kolokvijum I i Test 1 - 29.04.2020 13:51

29.04.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA

IZMJENA VREMENA POCETKA Kolokvijuma I - 26.04.2020 22:00

26.04.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA

Kolokvijum I - 20.04.2020 23:42

20.04.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA

Obavjestenje i domaci 08 - 13.04.2020 00:22

13.04.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA

Predavanje 07 - 05.04.2020 18:05

05.04.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA

Obaveza prijave na moodle platformu - 01.04.2020 16:57

01.04.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA

Predavanje 06 - 29.03.2020 21:15

29.03.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA

Predavanje 05 i Vjezbe 06 i 07 - 23.03.2020 12:33

23.03.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA

Skripta - vježbe - 11.02.2020 19:10

11.02.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MIKROBIOLOGIJA

Informacija o terminu za konsultacije, Mikrobiologija - 07.03.2018 08:35

07.03.2018