Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će biti u mogućnosti da: Uredi i uradi osnovnu analizu skupa podataka (aritmetička sredina, standardna devijacija, histogram, grafičko prikazivanje...) Identifikuje podatke distribuirane po binomnoj raspodjeli, Puasovoj ili normalnoj. Izračuna vjerovatnoću pomenutih događaja Primijeni metode za procjenu osnovnih statističkih parametara. Interpretira rezultate dobijene analizom podataka Testira hipoteze na osnovu sakupljenih podataka (t-test, hi-test, ...) Procijeni način ponašanja i trend analizirane pojave pomoću krive regresije Interpretira prethodno analizane statističke podatke. Procijeni relevantne fakotore koji su neophodni za statističku analizu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR ĆOROVIĆ2x1
35B
RAJKO ĆALASAN2x2
61B+3P
DARKO MITROVIĆ2x1
96B+3P

konacni rezultati

rezultati popravnog zavrsnog

termin popravnog zavrsnog i pravila

rezultati zavrsnog ispita

Rezultati testa za E

Rezultati testa za E