Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit steći će osnovna znanja o: 1. mikrobiologiji kao naučnoj discipline; 2. njenim podjelama; 3. različitim vrstama mikroorganizama; 4. morfološkim, fiziološkim i ekološkim karakteristikama mikroorganizama; 5. ulozi i rasporedu mikroorganizama u prirodi; 6. načinu ostvarivanja zaraza biljaka i prenošenju mikroorganizama; 7. mikrobioloskim laboratorijama kao i namjeni laboratoriskog pribora i aparature; 8. tehnikama mikroskopiranja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ1x3
44B+13P
IGOR PAJOVIĆ3x1
44B+13P
1x3
44B+13P

Rezultat popravnog zavrsnog ispita 08.07.2024

rezultati zavrsnog ispita 03.06.2024.

Mikrobiologija rezultati 29.04.2024.

Mikrobiologija rezultati od 22.04.2024.

informacija o vježbama

Rezultati popravnog I kolokvijuma i 1 testa