Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: - definisati važnost vinogradarstva - opisati anatomsku građu i funkciju organa vinove loze - pravilno sagledati i razumjeti pojave i promjene u toku godišnjeg biološkog ciklusa razvića vinove loze - razumjeti značaj uticaja ekoloških faktora na vinovu lozu - definisati načine razmnožavanja vinove loze - opisati postupak proizvodnje loznog sadnog materijala - primjeniti sve agrotehničke mjere u vinogradu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOICA ŠKATARIĆ1x2
18B+6S+16P
TATJANA POPOVIĆ4x1
18B+6S+16P
1x2
18B+6S+16P

Rezultati završnog ispita

Rezultati završnog ispita I termin

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita i prijedlog ocjene

Rezultati popravnog II testa i kolokvijuma

Rezultati II testa i II kolokvijuma