Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon slušanja ovog predmeta studenti će: - Poznavati vinsku kulturu (vinski regioni, tipovi i kategorije vina); - Analizirati parametre mehaničkog sastava grožđa i hemijskog sastava šire; - Analizirati tok fermentacije; - Organizovati tehnološki postupak pri proizvodnji crvenih i bijelih vina; - Organizovati tehnološki postupak tokom dorade, njege, čuvanja i starenja vina; - Analizirati senzorna svojstva vina; - Prepoznavati osnovne mane i kvarenja vina; - Analizirati hemijska svojstva vina laboratoriji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PERIŠA VUKČEVIĆ1x2
7B+12S+11P
RADMILA PAJOVIĆ2x1
7B+12S+11P
1x2
7B+12S+11P