Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije uspješno odrađenog kursa, student 1.Uređuje i radi osnovnu analizu skupa podataka (aritmetička sredina, standardna devijacija, crtanje histograma...) 2.Prepoznaje podatke raspodjeljene po binomnoj, Poissonovoj i Gaussovoj raspodjeli 3.Računa vjerovatnoće određenih događaja 4.Primjenjuje metode za procjenu osnovnih statističkih veličina 5.Interpretira rezultate dobijene analizom podataka 6.Koristi internet kao izvor informacija 7. Prepoznaje situacije u kojima se koriste razni statistički testovi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA KONATAR2x2
60B+4P
DARKO MITROVIĆ2x1
60B+4S

Konačni rezultati

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Pregled radova popravnog kolokvijuma

Rezultati popravnog kolokvijuma