KVALITET VINA I NJEGOVO ČUVANJE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PERIŠA VUKČEVIĆ2x1
11B
RADMILA PAJOVIĆ-ŠĆEPANOVIĆ3x1
11B
2x1
11B