SAMONIKLO VOĆE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ1x1
12B
MILENA STOJANOVIĆ1x1
12B
RANKO PRENKIĆ1.5x1
12B
ĐINA BOŽOVIĆ1.5x1
12B