STRUČNA PRAKSA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+4+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA POPOVIĆ2x1
11B
RADMILA PAJOVIĆ-ŠĆEPANOVIĆ1x1
11B
ALEKSANDAR ODALOVIĆ1x1
11B