KONTROLA KVALITETA VINA I JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA PAJOVIĆ-ŠĆEPANOVIĆ2x1
10B
1x1
10B
1x1
10B