PRIMJENA BIOSTIMULATORA U RASADNIČKOJ PROIZVODNJI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student treba da: definiše značaj primjene biostimulatora u rasadničarstvu, odredi pravilan izbor fiziološki aktivnih materija i primjeni odgovarajuću agropomotehniku u rasadniku, primjeni u praksi i organizuje rasadnik sa savremenim metodama proizvodnje sadnog materijala, primjeni najbolje metode proizvodnje kvalitetnog sadnog materijala i pravilno analizira tržište, razlikuje sadni materijal po standardima kvaliteta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ1x1
5B+1P
MILOŠ ŠTURANOVIĆ1x1
5B+1P
1x1
5B+1P
MIRJANA ADAKALIĆ3x1
5B+1P