PRIMJENA BIOSTIMULATORA U RASADNIČKOJ PROIZVODNJI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ1x1
9B+2P
MIRJANA ADAKALIĆ3x1
9B+2P
1x1
9B+2P
1x1
9B+2P