Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student kroz efikasno učenje stiče vještine kritičkog mišljena o problemima iz oblasti upravljanja svim aspektima ljudskih resursa. Student treba da bude osposobljen za primjenu instrumenata, mjera i metoda pri definisanju, planiranju, regrutovanju, selekciji, obuci i razvoju zaposlenih, određivanju sistema zarada i napuštanju organizacije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
4B
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ3x1
4B