PODIZANJE I ODRŽAVANJE VOĆNJAKA I VINOGRADA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 3+0+2
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ2x
1B
MILOŠ ŠTURANOVIĆ2x
1B
MOMČILO RADULOVIĆ3x
1B