PODIZANJE I ODRŽAVANJE VOĆNJAKA I VINOGRADA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 3+0+2
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita biti u mogućnosti da: - procijeni klimu i zemljište nekog područja radi odabira adekvatne lokacije za podizanje plantaža voća ili vinograda - pripremi zemljište za sadnju - organizuje radne timove za izvođenje sadnjne voćnjaka i vinograda - ocijeni uspješnost obavljene sadnje - izabere najbolji način održavanja zemljišta i zaštitu voćaka od mraza, vjetra, grada i glodara - preporuči vrijeme, način i norme đubrenja i navodnjavanja voćnjaka i vinograda

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ2x1
1B
MILOŠ ŠTURANOVIĆ2x1
1B
VUČETA JAĆIMOVIĆ3x1
1B