TEHNOLOGIJA PRERADE RATARSKO-POVRTARSKIH PROIZVODA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA PAJOVIĆ-ŠĆEPANOVIĆ3x1
1B
1x1
1B