BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA


Semestar: 1
ECTS: 5.5
Status: Obavezan
Fond: 3++1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV ČIZMOVIĆ
RADOICA ŠKATARIĆ

Vježbe 10.03.

vježbe 24.02.

Rezultati završnog sa osvojenim poenima u toku semestra

Rezultati kolokvijuma II sa popravnim

Rezultati kolokvijuma II

Vježbe 21.12.

Rezultati kolokvijuma II i termin popravnog

REZULTATI KOLOKVIJUMA I