Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   10.03.2021
  Vježbe 10.03.
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   24.02.2021
  vježbe 24.02.
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   28.01.2021
  Rezultati završnog sa osvojenim poenima u toku semestra
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   30.12.2020
  Rezultati kolokvijuma II sa popravnim
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   24.12.2020
  Rezultati kolokvijuma II
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   20.12.2020
  Vježbe 21.12.
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   16.12.2020
  Termi održavanja drugog kolokvijuma
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   13.12.2020
  Vježbe 14.12.
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   11.12.2020
  Rezultati kolokvijuma I
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   07.12.2020
  Popravni prvog kolokvijuma i časovi nastave
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   06.12.2020
  Vježbe 07.12.
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   29.11.2020
  Vježbe 30.11.
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   25.11.2020
  Parametri konekcije za predavanje
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   23.11.2020
  Rezultati kolokvijuma I
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   22.11.2020
  Konekcija za vježbe 23,11,
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   16.11.2020
  Termin polaganja prvog kolokvijuma
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   08.11.2020
  Parametri konekcije za vježbe 16.11.
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   25.06.2020
  Rezultati redovnog i popravnog kolokvijuma II
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   22.06.2020
  Rezultati kolokvijuma II
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   18.05.2020
  Uputstvo za vježbe - 18.05.2020 12:52
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   11.05.2020
  Uputstva za vježbe 130.05. - 11.05.2020 21:40
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   05.05.2020
  Vježbe 06.05.2020.- 05.05.2020 19:18
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   03.05.2020
  Rezultati kolokvijuma I
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   29.04.2020
  predhlađenje voćnih plodova - 29.04.2020 08:16
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   26.04.2020
  Prezentacije vježbi- 26.04.2020 20:00
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   29.01.2020
  Evidencija poena i prijedlog ocjene
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   04.12.2019
  Rezultati I testa
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   28.11.2019
  Piatnja za test
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   15.11.2019
  Rezultati I kolokvijuma
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   30.01.2019
  Konačni rezultati sa predlogom ocjena
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   08.12.2018
  Odgađanje nastave
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   23.11.2018
  Rezultati popravnog prvog kolokvijuma
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   20.11.2018
  Rezultati I kolokvijuma
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   27.01.2018
  Rezultati popravnog završnog ispita
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   20.01.2018
  Rezultati Završnog ispita
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   05.12.2017
  Rezultati testa
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   02.12.2017
  Održavanje testa
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA -   29.11.2017
  Test