EKOTOKSIKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA PEROVIĆ2x1
7B
1x1
7B