LISTOPADNO SUPTROPSKO VOĆARSTVO


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ ŠTURANOVIĆ2x
2P
MOMČILO RADULOVIĆ3x
2P