Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješnog savladavanja predmetnog programa student će moći da: određuje tipove podataka i obilježja, grupiše kvantitativne podatke, određuje pogodnu grafičku reprezentaciju podataka, određuje mjere deskriptivne statistike i mjere varijabiliteta, primjenjuje metode parametarske statistike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA MIJANOVIĆ2x1
20B
VELIMIR ĆOROVIĆ2x1
20B

drugo predavanje 21/22

Rezultati popravnog završnog ispita

Pregled radova

Preliminarni rezultati popravnog kolokvijuma

Obavještenje - popravni kolokvijum - ažurirano

Obavještenje