Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ2x1
1B+1S+2P
VUČETA JAĆIMOVIĆ3x1
1B+1S+2P
2x1
1B+1S+2P