Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Upoznati građu voćke - Upoznati se sa najčešćim uzgojnim oblicima u voćarstvu - Naučiti rezidbu za formiranje uzgojnog oblika - Znati rezidbu na rod i održavanje rodnosti voćaka - Poznavanje obnavljanja rodnog drveta - Odrađivaje podmlađivanja voćnjaka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ1x1
3B+1S
VUČETA JAĆIMOVIĆ3x1
3B+1S
1x1
3B+1S
1x1
3B+1S