SISTEM UZGOJA I REZIDBA VOĆAKA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUČETA JAĆIMOVIĆ3x
1x
1x