Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Objasni osnovne hemijske zakone; Opiše strukturu atoma i molekula i prirodu hemijske veze; Poznaje faktore koji utiču na brzinu hemijske reakcije; Poznaje Periodni sistem elemenata; Opiše osnovne osobine i predstavi reakcije glavnih klasa organskih jedinjenja; Rešava zadatke koji se odnose na koncentraciju rastvora; Pripremi rastvore određene koncentracije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA VUKČEVIĆ2x1
18B+11P
ANA TOPALOVIĆ2x1
18B+1S+11P
2x1
18B+1S+11P

Rezultati završnog ispita (popravni termin) i ocjene

Rezultati završnog ispita (redovni termin)

Evidencija poena_30.12.2022.

Evidencija poena do 15.12.

Rezultati testa 2. i termin za II kolokvijum

Rezultati I kolokvijuma

Smjernice za pisanje seminarskog rada

Obavezna i sva pitanja