FIZIOLOGIJA BILJAKA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STOJA LJUTICA2x2
25B+7P
JELENA VUKČEVIĆ2x2
25B+7P
GORDANA ŠEBEK3x1
25B+7P