OPŠTE VOĆARSTVO


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ĐINA BOŽOVIĆ1.5x1
12B+4S
.5x1
12B+4S
.5x1
12B+4S
VUČETA JAĆIMOVIĆ1.5x1
12B+4S
.5x1
12B+4S
.5x1
12B+4S