Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUČETA JAĆIMOVIĆ