BIOHEMIJA BILJAKA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STOJA LJUTICA1x2
25B+6P
JELENA VUKČEVIĆ1x2
25B+6P
GORDANA ŠEBEK2x1
25B+6P