GENETIČKI RESURSI U VOĆARSTVU


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ĐINA BOŽOVIĆ3x1
9B
1x1
9B
1x1
9B