Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ukazati na značaj, ulogu i ciljeve oplemenjivanja voćaka -Definisati genetičku varijabilnost i izvore varijabilnosti -Navesti metode oplemenjivanja i koncepte izbora roditeljskih parova -Objasniti načine nasleđivanja najvažnijih agronomskih svojstava i interakciju sorte (genotipa) i spoljašnje sredine u voćarskoj proizvodnji -Razlikovati specifičnosti oplemenjivanja različitih kontinentalnih voćnih vrsta -Opisati značaj primjene savremenih biotehnoloških metoda u oplemenjivanju i njihovo značenje za unapređenje voćarstva

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ1x1
5B
ĐINA BOŽOVIĆ3x1
5B
1x1
5B
1x1
5B