BERBA,ČUVANJE I PAKOVANJE SUPTROPSKOG VOĆA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV ČIZMOVIĆ
MIRJANA ADAKALIĆ