Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da: prepoznaje kvalitet i namjenu voćnih plodova, odredi stepen zrelosti i termin početka berbe, reguliše režim čuvanja voćnih plodova u rashladnim komorama, prepoznaje promjene i bolesti nastale tokom čuvanja plodova, poznaje napredene tehnike čuvanja plodova voća.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija