ZAŠTITA BILJA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ2x1
6B+1S
TATJANA PEROVIĆ2x1
6B+1S
2x1
6B+1S