Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Razumije osnove teorije kodova, modelovanje izvora i modelinje kanala, Poznaje i objasni osnovne kodove za kodiranje entropije (Huffmanov kod sa varijantama) i pomoćne kodove za kodiranje izvora. Poznaje i objasni kodove za kodiranje kanala kao što su Hammingovi kodovi i BCH kodovi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA LAZOVIĆ2x1
6S+2P
ANA JOVANOVIĆ3x1
6S+2P

Rezultati popravnog ispita

Rezultati ispita

Termin ispita

Uvid u radove

Termin popravnog kolokvijuma

Odlaganje nastave

Predavanje 9

Predavanje 6 i 7

Predavanje 5

Predavanja 3 i 4

Predavanje 2

Predavanje 1