Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena

11.02.2019


Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Termin popravnog ispita

05.02.2019


Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Rezultati ispita sa predlogom ocjena

30.01.2019


Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Termin ispita

21.01.2019


Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Rezultati popravnog kolokvijuma

07.12.2018


Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Termin popravnog kolokvijuma

26.11.2018


Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Rezultati prvog kolokvijuma

17.11.2018


Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Termin kolokvijuma

01.11.2018


Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Rezultati ispita u drugom septembarskom roku

17.09.2018


Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Rezultati ispita u prvom septembarskom roku

03.09.2018


Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena

14.02.2018


Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Termin popravnog završnog ispita

07.02.2018


Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena

05.02.2018


Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Termin završnog ispita

24.01.2018


Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Rezultati popravnog kolokvijuma

22.12.2017


Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Termin popravnog kolokvijuma

07.12.2017


Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Rezultati kolokvijuma

28.11.2017


Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Termin kolokvijuma

14.11.2017


Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena

16.09.2017


Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Termin polaganja popravnog ispita

15.09.2017