MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANKO JOVANOVIĆ2x1
12B+8S+4P
2x2
12B+8S+4P