INŽENJERSKA GRAFIKA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Radi tehničku dokumentaciju – klasično i primjenom kompjutera 2.Objasne primjenu softvera i hardvera CAD sistema u različitim fazama konstruisanja mašinskih elemenata i sklopova. 3.Upotrijebe softver CAD sistema u fazi izrade tehničke dokumentacije (radionički, sklopni, montažni, šematski crteži...) mašinskih elemenata i sklopova.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEFAN ĆULAFIĆ1x3
82B+12P
JANKO JOVANOVIĆ3x1
82B+12P