OTPORNOST KONSTRUKCIJA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Proračunava napone I deformacije kod greda promjenjivog poprečnog presjeka; • Analizira izvijanje grednog nosača; • Analizira I proračunava karakteristike poprečnih presjeka, napone I deformacije kod greda tankozidnog poprečnog presjeka opterećenih na savijanje; • Izračunava napone I deformacije kod osno simetričnih elemanata konstrukcihja; • Analizirai proračunava elemente konstrukcija oblika ploča I ljuski;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEFAN ĆULAFIĆ2x1
1B
SRETEN SAVIĆEVIĆ3x1
1B

Vježbe 24.02.2021

Vježbe 17.02

Materijal za I nedjelju nastave

ECTS Katalog