MEHANIZMI I DINAMIKA MAŠINA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da vrši: 1. Strukturnu analizu ravnih polužnih mehanizama; 2. Kinematičku analizu ravnih polužnih mehanizama; 3. Kinematičku analizu bregastih mehanizama; 4. Kinematičku analizu zupcastih mehanizama; 5.Analizu sila ravnih polužnih mehanizama; 6. Analizu sila ravnih bregastih mehanizama;; Razmatra: 7. Inverzni problem dinamike, problem balansiranja i problem regulisanja ugaone bezine mašinskog agregata

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOSLAV TOMOVIĆ2x1
6B+6S