Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ispita biti osposobljeni za rješavanje inženjerskih problema iz primijenjene mehanike fluida i transportnih procesa koji uključuju promjenu faze odn. dvofazni tok fluida.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN ŠEKULARAC2x1
1S
UROŠ KARADŽIĆ2x1
1S