ENERGETSKE KARAKTERISTIKE GRAĐEVINSKIH PROIZVODA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Razumiju ulogu građevinskih proizvoda u poboljšanju energetske efikasnosti građevinskih objekata; 2. Vrše optimalan izbor građevinskih proizvoda i metodologije ugradnje za poboljšanje energetske efikasnosti; 3. Vrše proračune parametara energetskih karakteristika građevinskih objekata – sistema; 4. Poznaju i primjenjuju mjere za poboljšanje energetske efikasnosti na području građevinarstva 5. Primjenjuju pravila i procedure predviđene važećom regulativom iz oblasti energetske efikasnosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA SINĐIĆ-GREBOVIĆ2x1
1B
2x1
1B