ENERGETIKA U SAOBRAĆAJU


Semestar: 5
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: OČEKIVANI REZULTATI: Očekuje se da student: 1. Ima spoznaju i razumije značaj energije za saobraćaj kao dio društva; 2. Pravilno interpretira i razumije toplotu kao vid energije, i energetske bilanse; 3. Pravilno interpretira i razumije I zakon termodinamike; 4. Pravilno razumije i interpretira II Zakon termodinamike; 5. Razumije mehanizme kako se iz toplote dobija rad; 6. Sposoban da opiše i razumije transformaciju toplote u rad i obrnuto 7. Detaljno poznaje i zna da izračuna stepene korisnosti desnokretnih ciklusa (Otto, Diesel, Joul); 8. Razumije i zna da opiše tzv. ljevokretne termodinamičke cikluse; 9. Razumije i interpretira osnove sagorijevanja; 10. Izračuna adijabatsku temperaturu plamena;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ESAD TOMBAREVIĆ2x1
4S+6P
IGOR VUŠANOVIĆ2x1
4S+6P

Rezultati EUS Septembar 2021

ENEREGTIKA U SAOBRAĆAJU rezultati ispita Januar 2021 I termin

ENEREGTIKA U SAOBRAĆAJU I Kolokvijum i listovi

ENEREGTIKA U SAOBRAĆAJU rezultati ispita Januar 2021 II termin