BEZBJEDNOST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 2


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŠKO MATOVIĆ2x1
9B
2x1
9B